Podmínky účasti, pravidla Seven Cup 2024

• Tour je určena pro všechny amatérské golfisty všech výkonnostních kategorií, držitele osvědčení pro hru/zelené karty ČGF s hcp 0-54 (ve výjimečných případech může pořadatel a organizátor Tour udělit výjimku).
• Každý účastník musí dodržovat golfovou etiketu, řídit se pravidly golfu, soutěžním řádem ČGF a místními pravidly hřiště. V případě odůvodněného podezření, že porušil vědomě výše uvedené, může soutěžní a organizační výbor hráče diskvalifikovat a to bez nároku na vrácení jakýchkoli zaplacených poplatků.
• Přihlášky je možno podat pouze přes server ČGF (jen v případě technických potíží na info@sevencup-tour.cz).
• Startovní listinu sestavuje organizátor Tour (případné požadavky na složení flightu je možno poslat na info@sevencup-tour.cz). Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo na úpravu složení flightu s ohledem na zachování plynulosti hry a dodržování pravidel.
• Startovní listina bude sestavena a zveřejněna na serveru ČGF nejpozději den před konáním turnaje, nejpozději do 20:00 h.
• Odpaliště se užívají dle místních podmínek hřiště. Zpravidla do hcp 12 hrají muži z bílých, ženy z modrých, nad hcp 12 hrají muži ze žlutých, ženy z červených odpališť.
• Na všech turnajích jsou povolena měřící zařízení.
• Účastník se nemůže během turnaje jakokoliv svézt (povolení pouze po domluvě s ředitelem Tour, případně po předložení lékařské zprávy).
• Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.
• Případná rezervace/info na závěrečný golfový sjezd je možná pouze prostřednictvím ředitele Tour.
• Účastník turnaje souhlasí s pořizování vizuálních a audiovizuálních záznamů během konání turnaje a s jejich následnou veřejnou publikací na webových stránkách www.sevencup-tour.cz. V případě, že účastník turnaje nesouhlasí s uveřejněním pořízených materiálů na nichž je zachycen, nahlásí tak organizátorům turnaje při registraci.
• Hráči startují na vlastní náklady a nebezpečí.